เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมายของเทคโนโลยี

many_job

คำว่า เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology : IT) เรียกย่อว่า “ไอที” ประกอบด้วยคำว่า“เทคโนโลยี” และคำว่า “สารสนเทศ” นำมารวมกันเป็น“เทคโนโลยีสารสนเทศ” และคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) หรือเรียกย่อว่า “ไอซีที” ประกอบด้วยคำที่มีความหมายดังนี้

• เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร

• สารสนเทศ (information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และดาวเทียม ดังรูป 1.3 ดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมักใช้คู่กัน

Advertisements
โพสท์ใน social Media | ใส่ความเห็น

13-14 พ.ย. 56 แข่งขันทักษะวิชาการที่ร.ร.พิบูลวิทยาลัย

วันที่ 13 พ.ย. 56 แข่งการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
IMG_7550
IMG_7587

โพสท์ใน social Media | ใส่ความเห็น

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

P1090139

โพสท์ใน social Media | 3 ความเห็น

กิจกรรมในโรงเรียน

20 มิถุนายน 2556  กิจกรรมวันไหว้ครู

teacher

โพสท์ใน social Media | ใส่ความเห็น

social Media

social-media-guidelines

Social        ในที่นี้หมายถึง    สังคมออนไลน์

 Media        ในที่นี้หมายถึง   เนื้อหา เรื่องราว และบทความ

Social Media    หมายถึง  สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือ เขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมา แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบ นี้จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

Social Network   เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างสังคมเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น http://www.facebook.com ส่วน http://twitter.comเป็น micro blog site  ซึ่งเป็น Social Media ชนิดหนึ่ง

โพสท์ใน social Media | 4 ความเห็น

WordPress คืออะไร

wpWordPress คืออะไร
Wordpress คือ โปรแกรมสำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สำหรับสร้างบล็อก หรือเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Mangement System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์
WordPress คือ ซอฟต์แวร์ blog ที่ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกซึ่ง WordPress พัฒนาโดยใช้ภาษา PHPแล้วให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress นี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ทำให้มีผู้นิยมแพร่หลายในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
WordPress พัฒนามาเพื่อใช้ในการอัพเดท blog โดยเฉพาะ ดังนั้นตัวโปรแกรมเอง พัฒนามาให้ใช้งานง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้งจนกระทั่งการเขียน blog หรือการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีมของblog ก็สามารถทำได้สะดวกง่ายดาย หากใครเริ่มสนใจจะทำ blog ลองเริ่มต้นด้วยการใช้ WordPress ก็คงจะดีและน่าสนใจไม่น้อย

โพสท์ใน social Media | 9 ความเห็น

Blog คืออะไร

Blog คืออะไร
Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)

ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง
มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นไดอารี่ หรือการบันทึกบทความที่ผู้เขียนบล็อกสนใจในด้านอื่นด้วย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ์การเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตัวเองเคยใช้ หรือซื้อมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เจ้าของบล็อกจะเป็นคนที่ถนัดในด้านไหน ก็มักจะเขียนบทความเรื่องที่ตนเองถนัด หรือสนใจเป็นต้น
และจุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง
ในอดีตแรกเริ่ม คนที่เขียน Blog นั้นยังทำกันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหน้า แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นต้น
ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้น NasDaq

เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา Blog เริ่มต้นมาจากการเขียนเป็นงานอดิเรกของกลุ่มสื่ออิสระต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็นแหล่งข่าวสำคัญให้กับหนังสือพิมพ์หรือสำนักข่าวชั้นนำ จวบจนกระทั่งปี 2004 คนเขียน Blog ก็ได้รับการยอมรับจากสื่อและสำนักข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็วในการให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนกระทั่งเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ
และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่า Blog เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกได้ว่า Blog ได้เข้ามาเป็นสื่อชนิดใหม่ที่สำคัญอย่างแท้จริง
สรุปให้ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ลักษณะของเว็บบล็อก

1.  มีการเขียนเรื่องราว ไม่วาจะเป็นความรู้ ความบันเทิง ข่าวสารหรือประสบการณ์ที่พบเห็น โดยเจ้าของบล็อกอย่างสมำ่เสมอ

2.  บันทึกที่ใส่ในเว็บบล็อกสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ตลอดจนข้อมูลจากเว็บ Youtube เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้อ่านเข้ามาอ่านเว็บบล็อก

3.  ข้อมูลมีการเรียงลำดับตามรายการล่าสุดที่เขียนนำเสนอ

4.  ผู้ที่เข้าชมเว็บบล็อก สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้เกิดกาต่อยอดองค์ความรู้ แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้เขียนบล็อกและผู้อ่านได้

5.  มีการสร้างลิงค์ที่สนใจไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

6.  ข้อมูลบันทึกที่เขียนในเว็บบล็อก สามารถจัดกลุ่มความสนใจด้วย Category ได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านไได้

ฟรีเว็บบล็อกออนไลน์

ปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการสร้างเว็บบล็อกไว้ให้ฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บเป็นของตนเอง ได้เข้ามาสมัครและใช้งงานซึ่งในประเทศไทยก็มีเว็บบล็อกมากมายให้เลือกใช้ฟรี เช่น WordPress, Blognone,go2know เป็นต้น ซึ่งในที่นี้เราได้เลือกนำเสนอการสมัครและใช้งานเว็บบล็อก WordPress ซึ่งมีคนไทยนิยมใช้งานสูงสุด มีขั้นการการใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน คูมือมีจำนวนมาก เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นสร้างเว็บเป็นของตนเอง

โพสท์ใน social Media | 4 ความเห็น