ผลงานการสร้างสื่อของนักเรียน

ให้นักเรียนดูสื่อของเพื่อน และให้นักเรียนประเมินผลงานของเพื่อนแนบไฟล์ส่งมา

เรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลงานของกรรณิการ์กรรณิการ์การพิจารณาเลือกซื้อแก้ไข

ผลงานของงชินวัตรชินวัตรการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์NO1

ผลงานของธีรยุทธการเลือกซื้อคอมพวิเตอร์

ผลงานของธวัชชัยธวัชชัยงานนำเสนอ1 (2)

ผลงานของกนกภรณ์กนกภรณ์การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (1)

ผลงานของพรไพลินพรไพลินการเลือกซื้อ

ผลงานของรัตน์ลิตารัตน์ลิตาการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

เรื่องหน่วยรับข้อมูล

ผลงานของณัฐวุฒิณัฐวุมิPresentation1 (2)

ผลงานของอรรถพรอรรถพรหน่วยรับข้อมูล61070

ผลงานของเอดชัยเอดชัย1

ผลงานของกานต์มณีงานนำเสนอเรื่องหน่วยรับข้อมูล นางสาวกานต์มณี

ผลงานรุ้งตะวันรุ้งตะวันสื่อหน่วยรับข้อมูล 23 6.1 (1)

ผลงานของบุษกรบุษกรหน่วยรับเข้า6118

ผลงานของดวงใจดวงใจ

เรื่องหน่วยประมวลผล

ผลงานของภานุพงศ์

ผลงานธาราธาราสื่อหน่วยความจำ

ผลงานสุภัทรชัยสุภัทรชัยหน่วยประมวลผล1.2

ผลงานของจินดาจินดาหน่วยประมวลผลกลาง

ผลงานของพิมพ์พิชชาพิมพ์พิชางานนำเสนอเรื่องการประมวลผล

ผลงานของอัจฉราอัจฉราสุภัทรชัยหน่วยประมวลผล1.2

ผลงานของวราภรณ์วราภรณ์Presentation1 (1)

เรื่องหน่วยส่งออก

ผลงานของสัญญา

ผลงานของวชิระ หน่วยOUTPUT

ผลงานกฤษชนะพงษ์

ผลงานชุติกาญจน์สื่อ หน่วยส่งออก ชุติกาญจน์ เฟื่องฟู 6117

ผลงานมนัญญานางสาวมนัญญา เย็นเจริญ

ผลงานชลิตาชลิตาสื่อเรื่องหน่วยส่งออก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s