ผลงานการสร้างสื่อของนักเรียน

ให้นักเรียนดูสื่อของเพื่อน และให้นักเรียนประเมินผลงานของเพื่อนแนบไฟล์ส่งมา

เรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผลงานของกรรณิการ์กรรณิการ์การพิจารณาเลือกซื้อแก้ไข

ผลงานของงชินวัตรชินวัตรการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์NO1

ผลงานของธีรยุทธการเลือกซื้อคอมพวิเตอร์

ผลงานของธวัชชัยธวัชชัยงานนำเสนอ1 (2)

ผลงานของกนกภรณ์กนกภรณ์การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (1)

ผลงานของพรไพลินพรไพลินการเลือกซื้อ

ผลงานของรัตน์ลิตารัตน์ลิตาการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

เรื่องหน่วยรับข้อมูล

ผลงานของณัฐวุฒิณัฐวุมิPresentation1 (2)

ผลงานของอรรถพรอรรถพรหน่วยรับข้อมูล61070

ผลงานของเอดชัยเอดชัย1

ผลงานของกานต์มณีงานนำเสนอเรื่องหน่วยรับข้อมูล นางสาวกานต์มณี

ผลงานรุ้งตะวันรุ้งตะวันสื่อหน่วยรับข้อมูล 23 6.1 (1)

ผลงานของบุษกรบุษกรหน่วยรับเข้า6118

ผลงานของดวงใจดวงใจ

เรื่องหน่วยประมวลผล

ผลงานของภานุพงศ์

ผลงานธาราธาราสื่อหน่วยความจำ

ผลงานสุภัทรชัยสุภัทรชัยหน่วยประมวลผล1.2

ผลงานของจินดาจินดาหน่วยประมวลผลกลาง

ผลงานของพิมพ์พิชชาพิมพ์พิชางานนำเสนอเรื่องการประมวลผล

ผลงานของอัจฉราอัจฉราสุภัทรชัยหน่วยประมวลผล1.2

ผลงานของวราภรณ์วราภรณ์Presentation1 (1)

เรื่องหน่วยส่งออก

ผลงานของสัญญา

ผลงานของวชิระ หน่วยOUTPUT

ผลงานกฤษชนะพงษ์

ผลงานชุติกาญจน์สื่อ หน่วยส่งออก ชุติกาญจน์ เฟื่องฟู 6117

ผลงานมนัญญานางสาวมนัญญา เย็นเจริญ

ผลงานชลิตาชลิตาสื่อเรื่องหน่วยส่งออก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s