มารู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ

บความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 1.2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 1.3 ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อโครงงานบ้านพลังงานตัวอย่าง
  2. โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ
  3. โครงงานประยุกต์ใช้งาน ชื่อโปรแกรมภูมิศาสตร์และระบบจัดการร้านอาหาร
  4. โครงงาน รองเท้าวัวสำหรับใช้รักษาอาการเจ็บขาของโคนม
  5. โครงงาน เครื่องเตือนภัยแก๊ส LPG รั่ว และป้องกันการขาดอากาศในรถยนต์
แบบฝึกหัด

ใบงานที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
ใบงานที่ 1.2 ประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 1.3 ทดลองตั้งชื่อโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s