การนำเสนอและประเมินโครงงาน

การนำเสนอ และการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ทำให้ ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทำได้ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบายประกอบ การรายงานด้วยคำพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดยโปสเตอร์และอธิบายด้วยคำพูด เป็นต้น เนื้อหาหรือองค์ประกอบที่ควรบรรจุอยู่ในการนำเสนอผลงานด้วย ระบุกฎเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการนำเสนอผลงา
สื่อการเรียนรู้

ใบความรู้ที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 6.2 การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัด


ใบงานที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ใบงานที่ 6.2 การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s