ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้น ๆ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน  ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน ขั้นการลงมือทำโครงงาน ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน
สื่อการเรียนรู้

ใบความรู้ที่ 2.1 วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 2.2 ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อโครงงานบ้านพลังงานตัวอย่าง
  2. โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ
  3. โครงงานประยุกต์ใช้งาน ชื่อโปรแกรมภูมิศาสตร์และระบบจัดการร้านอาหาร
  4. โครงงาน รองเท้าวัวสำหรับใช้รักษาอาการเจ็บขาของโคนม
  5. โครงงาน เครื่องเตือนภัยแก๊ส LPG รั่ว และป้องกันการขาดอากาศในรถยนต์
แบบฝึกหัด

ใบงานที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
ใบงานที่ 1.2 ประเภทของโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s