จัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า เพื่อจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำโครงงานนั้น และเขียนเป็นข้อเสนอโครงงานออกมา เพื่อที่จะสามารถนำไปขอคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียนรู้

ใบความรู้ที่ 3.1การจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ใบความรู้ที่ 3.2 การนำเสนอข้อเสนอของโครงงาน

แบบฝึกหัด

ใบงานที่ 3.1 การจัดทำข้อเสนอของโครงงาน
ใบงานที่ 3.2 การนำเสนอข้อเสนอของโครงงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s