แนวทางการทำโครงงาน

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินโครงงานให้สำเร็จ สมบูรณ์ละมีคุณภาพ ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในข้อเสนอโครงงาน แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น ควรจัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็นหลักสำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยทำส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำ ให้ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย นอกจากนั้นผู้เรียนควรพัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน โดยคำนึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทำงาน และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานซึ่งเป็นความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูง
สื่อการเรียนรู้

ใบความรู้ที่ 4.1 การวางแผนการดำเนินการทำโครงงานให้สำเร็จ
ใบความรู้ที่ 4.2 แนวทางการจัดระบบการทำโครงงาน

แบบฝึกหัด

ใบงานที่ 4.1 การทำโครงงานให้สำเร็จและมีคุณภาพ 
ใบงานที่ 4.2 การทำโครงงานอย่างมีระบบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s